Πλατφόρμα Διαβούλευσης

Ειδοποιήσεις
Καθαρισμός όλων

Μέτρο 6.1 Πολιτική Προστασία

5 Δημοσιεύσεις
5 Χρήστες
2 Likes
511 Θεάσεις
Μπροστά 2023
(@mprosta2023)
Δημοσιεύσεις: 11
Μέλος Admin
Topic starter
 
  1. Συμμετοχή πολιτών στην εκπαίδευση σχετικά με την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών – Εκπαίδευση και επιβράβευση εθελοντών.
  2. Δημοτικό μητρώο εμπλεκομένων στο σχέδιο αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών με καταγραφή οχημάτων και διαδικασιών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δασών και την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
  3. Ολοκλήρωση μελετών άρσης πλημμυρικών φαινομένων στις δημοτικές ενότητες και κατασκευή των προτεινόμενων έργων.
  4. Οργάνωση μίας (1) απροειδοποίητης άσκησης κατ’ έτος για την ενεργοποίηση του μηχανισμού και των εμπλεκομένων φορέων σε συνεργασία με την Πυροσβεστική.
  5. Εφαρμογή πλάνου πρόληψης επιπτώσεων φυσικών καταστροφών, έντονων καιρικών φαινομένων κλπ.
This topic was modified πριν από 2 έτη 2 φορές by Μπροστά 2023
 
Δημοσιεύτηκε : 07/10/2022 3:05 μμ
dimitrisk reacted
Chrmal
(@chrmal)
Δημοσιεύσεις: 2
New Member
 

Θεωρώ ότι η αξιόπιστη προετοιμασία γιά την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών πρέπει να είναι από τους πρώτους άξονες παρέμβασης...αν όχι ο πρώτος! Πρόκειται γιά δράσεις που απαιτούν συνεργασία με φορείς και πολίτες...αφ ενός οι συνεργασίες με άλλους κρατικούς φορείς είναι συνήθως ανεπαρκείς και προβληματικές ενώ αντίθετα η δραστηριοποιηση των πολιτών θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της εμπιστοσύνης, της αλληλεγγύης, της συλλογικής στράτευσης και προσφοράς γιά την προστασία των πόλεων.

 
Δημοσιεύτηκε : 03/11/2022 7:29 πμ
dimitrisk
(@dimitrisk)
Δημοσιεύσεις: 3
New Member
 

1. Συμμετοχή πολιτών στην εκπαίδευση σχετικά με την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών – Εκπαίδευση και επιβράβευση εθελοντών.

Πολύ σημαντικό! Όπως βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, όλο και πιο συχνά χρειάζεται να αντιμετωπίζουμε φυσικές καταστροφές (πυρκαγιά, σεισμός, πλημμύρα, κατολίσθηση, κ.α.). Κάθε προσπάθεια προς την πρόληψη, εκπαίδευση και ανθεκτικότητα του πληθυσμού της Λέσβου μας, είναι σημαντική!

 
Δημοσιεύτηκε : 03/11/2022 3:17 μμ
Andriotispanagiotis
(@andriotispanagiotis)
Δημοσιεύσεις: 2
New Member
 

Μια συνολική μελέτη που θα αφορά  το σύνολο της επικράτειας  τησ Λέσβου, θα πρέπει να γίνει για την αντιμετώπιση των  πυρκαγιών , αυτό σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, τον Δήμο Δυτικής Λέσβου , κλπ  θα πρέπει να περιλαμβάνει  διάνοιξη   δρόμων ,κατασκευή δεξαμενών και συντήρηση υφισταμένων, κίνητρα για τους εθελοντές, συστήματα ανίχνευσης πυρκαγιάς , μηχανικά μέσα , Η μελέτη  αυτή αφού εκπονηθεί, θα υποβληθεί στο Υπουργείο  προστασίας του Πολίτη για έγκριση και χρηματοδότηση .

 

 

 
Δημοσιεύτηκε : 15/11/2022 10:22 πμ
Fotis L
(@fotis-l)
Δημοσιεύσεις: 7
Active Member
 

       Μέτρο 6.1 Πολιτική Προστασία

 

       Απαραίτητη προυπόθεση

      Η λειτουργία ενός μηχανισμού επιχειρησιακής οργάνωσης Πολιτικής Προστασίας πρέπει να βασίζεται στα παρακάτω:

      - Πρόληψη

      - Ετοιμότητα προσωπικού-μέσων

      - Έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών

      - Έγκαιρη επέμβαση-αντιμετώπιση

      - Αποκατάσταση-έλεγχος προόδου αποκατάστασης

 

     - Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου το οποίο είναι αρμόδιο για την διατύπωση εισηγήσεων σχεδιασμού, το συντονισμό δράσεων για την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου.

       Καθήκοντα


     α) Διατυπώνει εισηγήσεις για τον σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας στην περιοχή του Δήμου και μεριμνά για την εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.

    β) Συντονίζει και επιβλέπει το έργο της Πολιτικής Προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στην περιοχή του Δήμου

    γ) Συντάσσει, σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες του Δήμου, σχέδια ενεργειών για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ανά κατηγορία κινδύνου ( όπως σεισμός, πυρκαγιά, ακραία καιρικά φαινόμενα ) στην περιοχή του Δήμου. Επίσης επιμελείται την επικαιροποίηση των σχεδίων αυτών .

    δ) Μεριμνά για τη διάθεση και τη δράση του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού και τεχνικών μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου.

    ε) Μεριμνά για τον καθορισμό χώρων υποδοχής πληγέντων ανά είδος καταστροφής , καθώς και για την ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών για την ομαλή διαβίωση των εκεί διαμενόντων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες , στους χώρους αυτούς .

   στ) Μεριμνά για την ενημέρωση των πολιτών και μαθητών σχετικά με τη λήψη προληπτικών μέτρων και τρόπων αντιμετώπισης , σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης .

   ζ) Συνεργάζεται με τις Εθελοντικές Ομάδες , συντονίζει τις δράσεις τους σε περιπτώσεις εφαρμογής Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης και μεριμνά για την αρωγή αυτών σε θέματα υλικοτεχνικής υποδομής .

   η) Επιλαμβάνεται των θεμάτων Π.Σ.Ε.Α. στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Δήμου.

 

   - Δημιουργία ξεχωριστής σελίδας στο διαδίκτυο με θέματα πολιτικής προστασίας και σαφείς οδηγίες προστασίας του πολίτη για κάθε είδος έκτακτης ανάγκης.

        Ενδεικτικά :

  • Προστασία από σεισμό
  • Προστασία από δασικές πυρκαγιές
  • Προστασία από πλημμύρες
  • Προστασία από καύσωνα
 
Δημοσιεύτηκε : 16/11/2022 9:12 πμ
dimitrisk reacted