Πρόγραμμα

Άξονας Παρέμβασης 1

Αστικός χώρος - Καθημερινότητα - Περιβάλλον

Μέτρο 1.1 Ποιότητα ζωής

 1. Πραγματοποίηση κυκλοφοριακής μελέτης για όλη την πόλη με προτεραιότητα στους πεζούς, στα άτομα με αναπηρία και στους χρήστες ποδηλάτων.
 2. Συμβολή με κάθε πρόσφορο μέσο και εντός του πλαισίου αρμοδιοτήτων για την ολοκλήρωση του έργου της νότιας παράκαμψης της πόλης της Μυτιλήνης.
 3. Μεταφορά του επιβατικού και εμπορικού λιμένα Μυτιλήνης εκτός αστικού ιστού στην περιοχή του Καρά Τεπέ, όπως προβλέπει το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο.
 4. Μείωση του συγκοινωνιακού φόρτου με τη δημιουργία χώρων στάθμευσης στις εισόδους (παρυφές) της πόλης με παράλληλη εισαγωγή δρομολογίου ηλεκτρικών λεωφορείων για τη διασύνδεσή τους με το κέντρο της.
 5. Πεζοδρόμηση της Ερμού και κοντινών της οδών με στόχο την αναβάθμιση του κέντρου.
 6. Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης και βιολογικού στη νότια πόλη και στα νοτιόχωρα.
 7. Ανάπλαση και επέκταση πεζοδρομίων για την βελτίωση της προσβασιμότητας λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των ατόμων με αναπηρία. Ιδιαίτερη προτεραιότητα στις γειτονιές, στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, στα σχολικά συγκροτήματα, στο νοσοκομείο και στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας (κέντρα υγείας, αγροτικά ιατρεία).
 8. Μεταφορά της στάθμευσης των αστικών λεωφορείων από τους χώρους που καταλαμβάνουν πλησίον στο εργοστάσιο της ΔΕΗ.
 9. Αναβάθμιση παραλιακού μετώπου στην περιοχή της οδού Ναυμαχίας Έλλης (Επάνω Σκάλα, Καλαμάρη έως είσοδος Κάτω Κάστρου).
 10. Ανάπλαση όλου του παραλιακού μετώπου από τη μαρίνα Μυτιλήνης έως τον δεξιό λιμενοβραχίονα με χώρους πρασίνου, δραστηριοτήτων και αναψυχής καθώς και οργανωμένου χώρου στάθμευσης οχημάτων.
 11. Δημιουργία πεζόδρομων – ποδηλατόδρομων στο πλαίσιο ευρύτερων αναπλάσεων και ενοποίηση με τους υπάρχοντες στα Τσαμάκια και στο Κάτω Κάστρο για τη σύνδεση από το Καλαμάρη έως την Κράτηγο (Σουράδα – Κράτηγος, Κάτω Κάστρο – Καλαμάρη).
 12. Τεχνητή ανάπλαση για δημιουργία αμμωδών παραλιών στη νότια πόλη (σε τμήματα από Ξενία έως Κράτηγο).
 13. Διαμόρφωση ασφαλών χώρων στάθμευσης ποδηλάτων εντός των σχολικών συγκροτημάτων και πλησίον των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Δήμου.
 14. Αναβάθμιση στάσεων αστικών συγκοινωνιών με εισαγωγή ηλεκτρονικών υποδομών όπως τηλεματική για ενημέρωση δρομολογίων.
 15. Ασφαλτοστρώσεις και βελτίωση οδοστρώματος σε όλες τις βασικές οδικές αρτηρίες και στις γειτονιές της πόλης, καθώς και στα χωριά και τις κωμοπόλεις του Δήμου.
 16. Αναβάθμιση υποδομών φωτισμού σε χωριά και κωμοπόλεις του Δήμου.
 17. Βελτίωση χαρακτηριστικών αγροτικού οδικού δικτύου (διαπλατύνσεις, ασφαλτοστρώσεις κ.α.).
 18. Αναβάθμιση (παλαιών) και επέκταση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης στους οικισμούς και άρδευσης σε αγροτικές περιφέρειες.
 19. Βελτίωση και κατασκευή υποδομών διαχείρισης λυμάτων στη Μυτιλήνη και οικισμούς Γ’ προτεραιότητας (με πληθυσμό άνω των 2000 ατόμων).
 20. Κατασκευή υποδομών διαχείρισης λυμάτων σε οικισμούς Δ’ προτεραιότητας (με πληθυσμό έως 2.000 άτομα).
 21. Υπογειοποίηση καλωδίων σε όλα τα νέα σχεδιαζόμενα έργα, κατά προτεραιότητα σε παραδοσιακούς οικισμούς και αρχαιολογικούς χώρους.

Μέτρο 1.2 Χώροι αναψυχής, Παιδικές Χαρές, Πάρκα, Δημοτικά Δάση

 1. Δημιουργία και αναβάθμιση παιδικών χαρών σε κάθε χωριό, κωμόπολη και στις γειτονιές της πόλης της Μυτιλήνης.
 2. Δημιουργία pocket πάρκου/χώρου πρασίνου στις γειτονιές.
 3. Ανάπτυξη πράσινου εθελοντισμού με συμμετοχή και μαθητών για την προστασία και εξωραϊσμού του πράσινου της πόλης.
 4. Διαχείριση και προστασία δημοτικών δασών (μελέτες αντιπυρικής προστασίας, σύνταξη διαχειριστικών σχεδίων) σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση Δασών.

Μέτρο 1.3 Καθαριότητα & Ανακύκλωση

 1. Επανασχεδιασμός πλάνου απόθεσης και αποκομιδής σκουπιδιών σε όλον τον Δήμο.
 2. Δημιουργία Πράσινου Σημείου στη Μυτιλήνη για την ενίσχυση της ανακύκλωσης.
 3. Υπογειοποίηση κάδων σκουπιδιών και ανακύκλωσης στην πόλη και στους οικισμούς του Δήμου.
 4. Αύξηση της ανακύκλωσης με εισαγωγή καφέ κάδων για την χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων.
 5. Τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης στα σχολεία.

Άξονας Παρέμβασης 2

Ψηφιακός Δήμος - Εξυπηρέτηση Πολίτη - Διαβούλευση

Μέτρο 2.1 Ψηφιακός Δήμος - Διαβούλευση

 1. Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου Κέντρου Ελέγχου Δήμου.
 2. Χρήση ψηφιακού συστήματος ηλεκτρονικών αιτημάτων για την επικοινωνία με τον πολίτη και αυτοματοποιημένη χρέωσή τους στα αρμόδια τμήματα του Δήμου. Πλήρες ιστορικό πορείας αιτήματος με ενημέρωση πολίτη/προϊσταμένων για την πρόοδο του αιτήματος (email). Δημιουργία ηλεκτρονικής φόρμας κατάθεσης συνοδευτικών εγγράφων, χάρτης με θέση και φωτογραφία.
 3. Ψηφιοποίηση δεδομένων Δήμου: Αιτήσεις, βλάβες, πορεία υλοποίησης διαδικασιών και έργων, κυκλοφοριακός φόρτος.
 4. Ενθάρρυνση λειτουργίας και διεύρυνση Συμβουλίων Γειτονιάς.
 5. Πραγματοποίηση διαρκούς ψηφιακής διαβούλευσης.

Άξονας Παρέμβασης 3

Παιδεία & Δια Βίου Μάθηση - Αθλητισμός

Μέτρο 3.1 Παιδεία & Δια Βίου Μάθηση

 1. Ανέγερση νέων νηπιαγωγείων.
 2. Κατασκευή κτιρίου για το Ειδικό Σχολείο Μυτιλήνης.
 3. Κατασκευή κτιρίου για το Μουσικό Σχολείο.
 4. Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών μονάδων του Δήμου.
 5. Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για την κατασκευή νέου επιπλέον κτιρίου φοιτητικών εστιών.
 6. Διοργάνωση και υλοποίηση μαθητικών – ερευνητικών διαγωνισμών σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.
 7. Διοργάνωση και υλοποίηση δράσεων ανάπτυξης και ενίσχυσης δεξιοτήτων για τους πολίτες.

Μέτρο 3.2 Αθλητισμός

 1.  Δημιουργία σύγχρονου κλειστού γυμναστηρίου – αθλητικού κέντρου για αθλήματα σάλας στον Καρά Τεπέ.
 2. Ολοκλήρωση κατασκευής νέου κολυμβητηρίου στα Θέρμα.
 3. Δημιουργία υποδομών υπαίθριων αθλητικών δραστηριοτήτων σε δημοτικά άλση στην πόλη και σε οικισμούς (βλ. Τσαμάκια, Αγία Κυριακή κ.α.).
 4. Ενθάρρυνση άσκησης αθλητικών δραστηριοτήτων για τα άτομα με αναπηρία.
 5. Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων εντός των σχολικών συγκροτημάτων.
 6. Διοργάνωση ή/και συνδιοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων πανελλαδικής ή/και διεθνούς εμβέλειας για ερασιτέχνες και επαγγελματίες αθλητές.

Άξονας Παρέμβασης 4

Κοινωνία - Κοινωνική Πολιτική - Πρόνοια

Μέτρο 4.1 Κοινωνία

 1. Αναβάθμιση και δημιουργία βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών και δομών δημιουργικής απασχόλησης.
 2. Δημιουργία ή/και αναβάθμιση δομών για α) ηλικιωμένους, β) γυναίκες θύματα βίας κ.α.
 3. Ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντών για την υποστήριξη κοινωνικών δράσεων.
 4. Μετεγκατάσταση κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου στην περιοχή της Επάνω Σκάλας.
 5. Υποστήριξη κοινωνικών φορέων για τη Δημιουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ).
 6. Υποστήριξη δομών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας και Συνεταιρισμών.
 7. Πλήρης σχεδιασμός και εφαρμογή στρατηγικής περίθαλψης αδέσποτων.

Άξονας Παρέμβασης 5

Πολιτισμός - Τουρισμός

Μέτρο 5.1 Πολιτισμός

 1. Διαμόρφωση πλήρους προγράμματος εκδηλώσεων και διασυνδεδεμένων φεστιβάλ καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς και σε όλο το εύρος του Δήμου, παράλληλα με την ενίσχυση εναλλακτικών και σύγχρονων εκφράσεων Τέχνης & Πολιτισμού σε συνεργασία με τους τοπικούς πολιτιστικούς φορείς.
 2. Δημιουργία ιστορικών και πολιτιστικών διαδρομών, που θα συνδέουν σημεία ενδιαφέροντος με ειδική σήμανση με σύγχρονα μέσα για επιπλέον πληροφορίες (QR codes κλπ) σε συνεργασία με Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.
 3. Υποστήριξη της βελτίωσης υποδομών προσβασιμότητας σε όλους τους πολιτιστικούς χώρους.
 4. Συνεργασία με τοπικούς Πολιτιστικούς και Λαογραφικούς Συλλόγους για τη διαμόρφωση ευέλικτων πολυχώρων, για τη λειτουργία λαογραφικών εκθέσεων και τη φιλοξενία δράσεων και εκδηλώσεων πολιτισμού.
 5. Αξιοποίηση των κτιρίων των πρώην Φυλακών Λαγκάδας, του κτιρίου πρώην Πυροσβεστικής και του Κατσάνειου.
 6. Συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου και την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων για την ανάδειξη και αξιοποίηση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων.
 7. Συνεργασία με πολιτιστικούς συλλόγους και ομάδες ώστε να επιτευχθεί ουσιαστική βοήθεια και υποστήριξή τους.

Μέτρο 5.2 Τουρισμός

 1. Ορισμός Αντιδημάρχου με αποκλειστικές, σαφείς και διακριτές αρμοδιότητες που αφορούν τον χώρο του τουρισμού.
 2. Σχεδιασμός και υλοποίηση στοχευμένης καμπάνιας προβολής της Λέσβου ως προορισμό σε συνεργασία με τον Δήμο Δυτικής Λέσβου, την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και τους ιδιωτικούς φορείς Τουρισμού, η οποία περιλαμβάνει και την επέκταση της τουριστικής περιόδου.
 3. Ανάπτυξη σύγχρονου πολυμεσικού περιεχομένου πληροφόρησης επισκεπτών και εν δυνάμει επισκεπτών.
 4. Δημιουργία Γραφείου Πληροφόρησης με προσωπικό για τους επισκέπτες της Λέσβου στο κέντρο της Μυτιλήνης στο κτίριο του Παλαιού Λιμεναρχείου.
 5. Δημιουργία Σημείων Πληροφόρησης χωρίς προσωπικό για τους επισκέπτες της Λέσβου, σε οικισμούς, με δυνατότητα επικοινωνίας με το Γραφείο Πληροφόρησης.
 6. Αναβάθμιση σημάνσεων προς σημεία ενδιαφέροντος και τουριστικές περιοχές στην πόλη και στους οικισμούς.
 7. Αξιοποίηση μεγάλων πολιτιστικών, αθλητικών, επιστημονικών κ.α. εκδηλώσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
 8. Πρωτοβουλίες ενίσχυσης του τουρισμού κρουαζιέρας (ανάπτυξη υποδομών κ.α.).

Άξονας Παρέμβασης 6

Πολιτική Προστασία

Μέτρο 6.1 Πολιτική Προστασία

 1. Συμμετοχή πολιτών στην εκπαίδευση σχετικά με την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών – Εκπαίδευση και επιβράβευση εθελοντών.
 2. Δημοτικό μητρώο εμπλεκομένων στο σχέδιο αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών με καταγραφή οχημάτων και διαδικασιών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δασών και την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
 3. Ολοκλήρωση μελετών άρσης πλημμυρικών φαινομένων στις δημοτικές ενότητες και κατασκευή των προτεινόμενων έργων.
 4. Οργάνωση μίας (1) απροειδοποίητης άσκησης κατ’ έτος για την ενεργοποίηση του μηχανισμού και των εμπλεκομένων φορέων σε συνεργασία με την Πυροσβεστική.
 5. Εφαρμογή πλάνου πρόληψης επιπτώσεων φυσικών καταστροφών, έντονων καιρικών φαινομένων κλπ.