Δήλωση του Παναγιώτη Χριστόφα για το έργο ανάπλασης της προκυμαίας Μυτιλήνης

Αποτελεί κοινή αντίληψη για τους δημότες Μυτιλήνης πως το έργο ανάπλασης της προκυμαίας της πόλης δεν προχωρά με συνέπεια χρόνου. Η πρόσφατη νέα ημερομηνία «δέσμευσης» της Δημοτικής Αρχής ως προς την ολοκλήρωση του πρώτου τμήματος του πετάλου της προκυμαίας, έχει ήδη παρέλθει.

Παραμένει κρίσιμο από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής να μεριμνήσει για τις απαιτούμενες ενέργειες για την επιτάχυνση των εργασιών και φυσικά να δοθεί προς τους πολίτες ρεαλιστική εικόνα του χρονοδιαγράμματος για την ολοκλήρωση των εργασιών στο κλειστό μέτωπο της προκυμαίας και για τον προγραμματισμό στα υπόλοιπα τμήματα του έργου, τόσο στην προκυμαία όσο και μπροστά από τις επιχειρήσεις. 

Ειδική μέριμνα απαιτείται και για τον νυχτερινό φωτισμό της προκυμαίας στο τμήμα που εκτελούνται εργασίες.

Η αναγκαιότητα των παραπάνω σχετίζεται με το αίσθημα εμπιστοσύνης και τον σεβασμό απέναντι στις ανάγκες της καθημερινότητας των δημοτών, της βιωσιμότητας των παρακείμενων επιχειρήσεων αλλά και ευρύτερα την ανάγκη άπαντων να εμπιστευτούν κάθε διαδικασία σχεδιασμού και εκτέλεσης αναγκαίων αναπτυξιακών έργων.

Μοιραστείτε το:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Άλλες δημοσιεύσεις