Μήνυμα του Παναγιώτη Χριστόφα για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, θέλω να σταθώ στην ανάγκη της επίτευξης της πλήρους ισότητας στις ευκαιρίες και στις δυνατότητες σε όλο το φάσμα της οικογενειακής, κοινωνικής και οικονομικής ζωής.

Πέρα από την αντίστοιχη ανάγκη χάραξης πολιτικών προσαρμοσμένων στα χαρακτηριστικά της εποχής που διανύουμε, επιβάλλεται η περιφρούρηση τους αλλά και η συμμόρφωση όλων μας, η δική μας συμμετοχή σε αυτό.

Έχουν γίνει πράγματι σημαντικά βήματα προς την επίτευξη της ισότητας και της δικαιοσύνης, ωστόσο χρειάζεται περισσότερη δουλειά. Η στήριξη κι η αρωγή όλων μας ατομικά και συλλογικά πρέπει να είναι δεδομένη.

Χρειάζεται να δούμε περισσότερες γυναίκες σε θέσεις ευθύνης και σε κέντρα λήψης αποφάσεων. Όμως προς αυτό είναι αναγκαίο να κάμψουμε ολοκληρωτικά τις διακρίσεις και να επιστρέψουμε αυτό που πάντα τους ανήκε, τις ευκαιρίες να μετατρέψουν τις δυνατότητές τους σε λειτουργικότητες.

Οι γυναίκες μιλούν,

Οι γυναίκες μπορούν,

Οι γυναίκες έχουν τη δύναμη να χαράσσουν δρόμους.

Μοιραστείτε το:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Άλλες δημοσιεύσεις